INTERVIEWS

Diari de Girona. January 17, 2010

Diari de Girona (Suplement Gatronomia i Oci). May, 2010

"La psicoestètica d’Espinalt defensa que els canvis exteriors afecten la personalitat i a l’inrevés".
Universitat Ramon Llull. January 26, 2009