EMPRESES

SELECCIÓ DE PERSONAL

ASSESSORAMENT EN RECURSOS HUMANS PER EMPRESES
:

El món de l'empresa es veu sotmès a pressions cada vegada més importants, per aquest motiu es fa necessari estar constantment assessorat per bons professionals que ens ajudin a trobar els millors col·laboradors per la nostra organització i a gestionar i promocionar el potencial humà de que disposem.

FORMACIÓ:

- Qualitat de venda i atenció al client
- Estrès laboral
- Optimització d’equips de treball
- Gestió del temps
- Liderat i estils de direcció
- Delegar amb eficàcia
- Parlar en públic
- Cursos de grafologia
- Cursos de Psicoestètica per a directius

SELECCIÓ DE PERSONAL I GRAFOLOGIA:

- Anàlisi dels llocs de treball
- Estudi i valoració de candidats
- Estudis grafològics de personalitat
- Promocions internes

CONSULTORIA I ASSESSORAMENT:

- Estratègies de motivació de personal
- Anàlisi de necessitats formatives
- Desenvolupament directiu
- Noves eines de gestió
- Valoració del clima laboral

* L’àrea de Recursos Humans està dirigida per Carme Giménez i Camins,