ADULTS

ANSIETAT I DEPRESSIÓ:

L’ansietat és un trastorn molt estès en la nostra societat, i es caracteritza per tenir una sensació d’ofec, palpitacions, opressió al pit, suor freda, mareig, sensació d’estar a punt de morir, desorientació, etc. Les causes que la provoquen poden ser molt diverses, encara que l’estrès, la desmotivació, la inseguretat, la baixa autoestima i la manca d’iniciativa en la resolució dels problemes són les més freqüents.

El tractament consisteix en una anàlisi de les causes que han actuat de detonant en l’afloració dels símptomes i en la realització del tractament psicològic que va dirigit a reorganitzar les percepcions cognitives i ideatives de la persona afectada. 

En el cas de la depressió, la manca de motivació en molts dels aspectes de la vida del pacient fa necessari treballar en la direcció de vivificar els incentius psíquics que donen sentit a la vida i buscar nous objectius personals i professionals.


PERSONALITAT:

Força caracterològica i equilibri emocional. No és fàcil per a la persona orientar-se dins de la gran quantitat
d’informació que rep del seu entorn, això li pot produir un estat d’apatia provocat per aquesta dispersió intel·lectual. En la societat actual ens trobem immersos en una gran espiral d’informacions i estímuls ambientals que poden fer-nos perdre gran part de la nostra fortalesa interior, és per això que es fa indispensable donar suport al desenvolupament afectiu i racional, així s’enforteix el caràcter i l’autoconcepte de la persona perquè domini les dificultats i  pugui crear-se models positius i constructius. Indicat en casos de manca de voluntat, trastorns alimentaris, fòbies, desinterès general, desànim, apatia, angoixa i d’altres.  

ANORÈXIA I BULIMIA:

Els trastorns de l’alimentació són avui dia un problema greu que afecta un gran nombre de persones, i  requereixen una detecció i el tractament precoç, ja que aquesta és la clau per ajudar a solucionar-lo totalment i evitar que la  salut física i mental quedin deteriorades. Per incidir en la malaltia de forma eficaç cal reordenar tant els aspectes psicològics com nutricionals.

En l’anorèxia hi ha una pèrdua deliberada de pes, ja que la persona malalta rebutja el fet de mantenir-lo en les proporcions adients que li corresponen per la seva  alçada i constitució. També hi ha una por intensa a engreixar-se i una alteració de la percepció corporal pròpia. Això comporta trastorns greus en la vitalitat física i limita la vida social de la persona afectada.

En la bulímia es produeixen episodis repetitius d’ingesta excessiva d’aliments o afartaments. En ambdós casos poden produir-se conductes poc adaptades com ara vòmits autoinduïts, abús de laxants o diürètics, dejuni o exercici excessiu.


TENSIÓ MAXIL·LAR:

En situacions d’estrès o ansietat es poden produir símptomes com maldecap, desgast de les dents, inflamació de les genives, dolors i sorolls en mastegar o en obrir i tancar la boca, brunzits a les orelles (acúfens), que són produïts pel fet de mantenir una pressió constant a la mandíbula en prémer o fregar les dents (bruxisme), que moltes vegades es pot produir durant la nit, mentre es dorm.

En aquest cas parlem d’una disfunció craniomandibular, ja que es perd l’equilibri que formen els ossos, els lligaments i els músculs que formen l’articulació i aquesta deixa de funcionar correctament. Aprendre les tècniques adequades, tant de relaxació com de control mental, i analitzar les causes que mantenen aquesta situació d’estrès és important per aconseguir pal·liar el problema.


CLAUSTROFOBIA:

Aquesta fòbia es caracteritza per tenir una por intensa i sensació d’angoixa i d’ofec cada vegada que la persona es troba en un lloc tancat, com ara un ascensor, una habitació petita, el cotxe, etc.
Això limita considerablement la vida diària del pacient, ja que es veu en l’obligació d’evitar les situacions que tem. El tractament consisteix en una teràpia que combina aspectes de control mental, relaxació, visualització per afrontar-se als espais en què l’angoixa sorgeix i reeducació cognitiva.


FUTUR PROFESSIONAL:

Motivació i objectivació. En qualsevol moment de la vida, la persona pot plantejar-se un canvi laboral o donar una orientació diferent a la seva professió. En aquest cas, el fet de concretar un model personal i trobar objectius professionals vivifica els incentius psíquics i optimitza les característiques intel·lectuals, així es dóna sentit motivador als esforços personals.  

El factor motivacional potencia la voluntat, estimula la concentració, la memòria i la comprensió; d’aquesta manera, quan s’estimulen totes les capacitats intel·lectives es fa possible assolir nivells d’èxit més elevats dins de laprofessió que s’ha escollit.  REEDUCACIÓ DEL LLENGUATGE:

Som a l’era de la comunicació, per això cada vegada més necessitem tenir una expressivitat d’acord amb les nostres necessitats personals i laborals. També, per la seva professió, moltes persones es veuen obligades a parlar durant moltes hores al dia. El fet de saber “col·locar” la veu redueix gran part dels problemes d’afonia i malestar a la gola que això genera.

En aquests casos és important la claredat en l’expressió, a fi de fer-se entendre amb precisió. L’objectiu és aconseguir una articulació adequada de tots els fonemes i millorar l’expressivitat oral. Indicat en dislàlies, quequesa i altres disfuncions
.  


RELAXACIÓ:

Necessària per a la concentració, equilibra el to muscular, facilita una bona distribució i conservació de l’energia motriu. Baixa el nivell d’hiperactivitat, nerviosisme i angoixa, amb totes les implicacions positives que això comporta a nivell psicosomàtic.  
Indicat en casos de falta de concentració, bloqueig per nerviosisme, insomni, trastorns alimentaris, fòbies, hipertensió, cansament crònic i altres.  


FÒBIA A VOLAR:

La por a volar es caracteritza per una sensació de malestar molt intensa i irracional en totes les situacions relacionades, directament o indirectament, amb el transport aeri. El comportament de la persona es veu afectat i limitat, ja que evita la situació de volar o la pateix amb gran ansietat.

La forma més eficaç de superar aquest trastorn és mitjançant el tractament psicològic adequat que consisteix a aprendre tècniques de relaxació, control mental, reeducació cognitiva, amb visualitzacions de les situacions temudes per tal que, de manera progressiva, el pacient s’acostumi a afrontar la situació que l’angoixa.