CURSOS

CURSOS DE GRAFOLOGIA

A qui s'adreça. A totes les persones interessades en el coneixement d´ aquesta tècnica i especialment a tots els professionals que treballen en l´àmbit dels recursos humans, llicenciats en Psicologia, relacions laborals, graduats socials, etc.

Professorat.
Els cursos seran impartits per Carme Giménez i Camins, llicenciada en Psicologia i Diplomada en Grafologia. Autora de llibres i articles relacionats amb els RR.HH., la Grafologia i la Psicologia.

Objectius.
L´objectiu dels cursos de grafologia es donar a l´alumne l´informació teòrica i pràctica per poder realitzar amb aquests coneixements l´anàlisi grafològica d’ una escriptura. A les classes es desenvoluparan les tècniques grafològiques amb el recolzament d´exercicis pràctics, i es farà entrega del material i apunts necessaris per seguir les explicacions. En el segon curs es realitzaran exercicis pràctics encaminats a que l´alumne pugui elaborar informes grafològics de personalitat i de selecció de personal.

Programa primer curs.

- I. Nomenclatura
- II. Aspectes conjunt gràfic
- III. Potencial energètic
- IV. Extraversió i Introversió
- V. Simbolisme de l´Espai
- VI. Marges
- VII. Lletres reflexes
- VIII. La firma
- IX. Els temperaments.
- Avaluació de les 4 tipologies.
- X. Activitat. Emotivitat. Primarietat.
- XI. Estructura de la Personalitat


CURSOS DE PSICOESTÈTICA

Els cursos de Formació del Caràcter estan basats en l'obra de Carles M. Espinalt, que va crear la Psicoestètica i va desenvolupar una gran quantitat de teories innovadores, que ens fan comprendre l'actual situació caracterològica dels humans i la desorientació que pateixen; i que tenen una incommensurable repercussió pràctica tant en el món de la Psicologia com en el de la Pedagogia.

La manca de tremp de la major part de persones que regeixen la societat actual, posa de manifest l'existència d'una incapacitat pedagògica per a formar individualitats amb sòlides aptituds directives. Sovint la pobresa de caràcter pot acabar en profundes crisis personals i col·lectives. Les tècniques que fins ara s'empraven per a preparar els quadres directius han quedat obsoletes. Així, la Psicoestètica defineix, metoditza i aplica nous conceptes per tal de fugir de
la rutina formativa i de qualsevol tipus de degradació que pugui afectar a la personalitat humana.

Amb la intenció de promoure nous dirigents i professionals que siguin capaços d' afrontar l'actual crisi directiva, aquests cursos apliquen la Psicoestètica a la mida de les vivències i objectius particulars de cadascú, ja
que ofereixen un assessorament individualitzat. Aquests són alguns dels temes del programa inicial:

- Estudi del caràcter i del temperament.
- Fonaments del caràcter promotor. Vitalització del vigor psíquic.
- L'ésser humà i la interpretació de sí mateix.
- Anàlisi Psicoestètica de l'expressivitat humana. L'eloqüència. Perfeccionament de l' expressivitat.
- L'estabilitat del caràcter. La seguretat en sí mateix.
- Organigrames psicoestètics sobre les problemàtiques en assolir objectius.
- El dirigent en les situacions de crisi.
- La voluntat que reclama el deure i el sentit de la responsabilitat.
- La imatge personal en la formació humana. Predomini de la imagocràcia.
- Les tres dimensions de la imatge humana i els seus factors intangibles.
- Estudi psicoestètic del vogaire que marca el caràcter del temps actual.
- Tipologies minimconscients i pleconscients.
- Contrast entre Psicoanàlisi i Psicoestètica
- Mètodes psicoestètics d'entrenament caracterològic.
- Instrucció, educació, professionalització i erudició
- Factors que generen autoritat i prestigi.
- Valoració de la falta de to en el caràcter.
- El pensar creatiu. Les limitacions de la intuició
- Test psicoestètic dels models.
- Personalitat IPA (Imatge personal aturada) i IPI (Imatge personal impulsora).
- Quin nivell directiu podem assolir? Fins a on podem superar la pròpia marca?